ส่งหัวข้อ "สรงน้ำพระ วัดบางพระ วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒" ถึงเพื่อน