ส่งหัวข้อ "ขออนุญาติสอบถามเรื่องรูปถ่ายหลวงพ่อเปิ่นครับ" ถึงเพื่อน