เส้นทางสายบุญภาคกลางและภาคตะวันตก

หัวข้อ

<< < (2/5) > >>

[1] พระนาคปรก

[2] "พระแสน"ปางมารวิชัย วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ

[3] วัดช่องสะเดา ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

[4] วัดโคกหิรัญ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

[5] วัดบัวงาม จ.ราชบุรี

[6] พระพุทธเทววิลาส (หลวงพ่อขาว) วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ

[7] พระสัมพุทธพรรณี วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ

[8] วัดเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

[9] วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดสไตล์ตะวันตก บางปะอิน อยุธยา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version