หมวด เส้นทางสายบุญ > เส้นทางสายบุญต่างประเทศ

วัดธรรมปทีป มหานครปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

(1/1)

pakorn:


พระมหาเกรียงไกร ธีรรํสิโก ป.ธ.๙ (นาคหลวง)
เจ้าอาวาสวัดธรรมปทีป มหานครปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
พระธรรมทูตประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประธานกรรมการบริหารวัดธรรมปทีป
ประธานพุทธสมาคมไทยนานาชาติแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง
โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำพู กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์

TUM:
มีประวัตวัดไมครับ ว่าสร้างเมื่อไร มีพระกี่รูป ท่านผมขออีกอย่างนะครับ ถ้าให้ดีมี บรรยากาศรอบ ๆ วัดจะดีมากครับ  :054:

nok2009:
ขอบคุณที่นำเสนอครับ

อยากทราบรายละเอียด ครับ สวัสดี :002:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version