หมวด เส้นทางสายบุญ > เส้นทางสายบุญภาคกลางและภาคตะวันตก

หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

(1/1)

ธรรมะรักโข:
ประวัติหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่เก่าแก่อยู่ในวิหารหลวงปู่ใหญ่ มาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (หลวงปู่ใหญ่มาบูรณะวัดนี้ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ครองราชย์ได้ปีที่ 9 หลวงปู่ใหญ่ท่านมาถึงวัดท่าซุง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2332)

ประวัติหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
 
                                                                       
 

หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ที่เก่าแก่อยู่ในวิหารหลวงปู่ใหญ่ มาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (หลวงปู่ใหญ่ มาบูรณะวัดนี้ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ครองราชย์ได้ปีที่ 9 หลวงปู่ใหญ่ท่านมาถึงวัดท่าซุง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 23 32)
ในวิหารนี้มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์ ส่วนมากจะเป็นพระพุทธรูปทรงสมัยอยุธยา เป็นเกศหนามขนุนทั้งสิ้น ต่อมาพระพุทธรูปบางองค์ รวมทั้งหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ถูกพวกมิจฉาชีพตัดเอาเศียรไป และมีคนมาปั้นเศียรต่อให้ แต่ก็ไม่สวยงามเท่าไรนัก โดยปั้นเป็นหน้าคนฟันเหยิน ตาโปน หมุ่นมวยผม
ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2533 ผู้บูรณะ ได้กราบขออนุญาต จากพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อมหาวีระ ถาวโร หรือ หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ในสมัยนั้น) ซ่อมแซมพระพุทธรูปทั้งหมดที่ชำรุด รวมทั้งขอปั้นปูนทับองค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ด้วย หลวงพ่อท่านอนุญาต และได้กล่าวอีกว่า พระพุทธรูปองค์นี้ เมื่อปั้นเสร็จ ให้ทำป้ายชื่อ ติดเอาไว้ พ่อให้ชื่อท่านว่า หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ต่อไปภายภาคหน้า จะมีคนมาขึ้นกับท่านมาก และนี่ก็คือ ประวัติความเป็นมา ของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ตามที่ได้กล่าวมา จนถึงทุกวันนี้
ฉะนั้นถ้าใครได้อ่าน และปรารถนาที่จะได้ชมบารมีของท่าน ก็ขอเชิญสักการะได้ที่วิหารหลวงปู่ใหญ่ อยู่คู่กับโบสถ์เก่า วัดท่าซุง ท่านเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์มาก บางท่านได้อธิฐานจิต ขอพรจากท่าน และได้สมความปรารถนา ก็มีหลายราย ดังนั้นท่านที่สนใจจะเข้าชมบารมีหรืออธิฐานจิตขอพรจากท่าน ก็ขอเชิญได้ตามปรารถนา ถ้าไม่เกินวิสัย ก็ขอให้โชคดี สมความปรารถนาทุกผู้คน
คาถาบูชาหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์


ตั้ง นะโม 3 จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
อิติ สุคะโต นะโมพุทธายะ พุทธบูชา วันทามิ
ให้ว่าคาถานี้ วันละ 9 จบเป็นอย่างน้อย บูชาทุกวัน จัดเป็นพุทธานุสสติ และเป็นการเสริมบุญบารมี ความเป็นศิริมงคล แก่ตัวผู้สวดได้เป็นอย่างดี

คุณพัชรบูลย์ สุตันติวรคุณ
ผู้สร้างถวาย
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version