หมวด เส้นทางสายบุญ > เส้นทางสายบุญภาคกลางและภาคตะวันตก

พระที่นั่งทรงธรรม ความงดงามแห่งวัดราชประดิษฐ์

(1/1)

nooknook:
   พระที่นั่งทรงธรรม หรือ การเปรียญ ของวัดราชประดิษฐฯ ถือเป็นอาคารคอนกรีตสูงชั้นเดียว ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบไทยและแบบตะวันตกได้อย่างกลมกลืน ด้านล่างเป็นตึกแบบตะวันตกขนาดเล็ก เครื่องบนเป็นอาคารทรงโรงไม่มีมุขลด มุงกระเบื้องด้วยดินเผาสลับสีส้มเขียว แล้วปิดเครื่องมุงด้วยเครื่องลำยองแบบไทย หน้าบันไม้ตอนบนแกะสลักเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎขนาบฉัตรประกอบอย่างงดงาม ตอนล่างเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องเอี้ยวศีรษะที่มีความสอดคล้องกับประวัติที่เคยกล่าวว่าพระที่นั่งทรงธรรมแต่เดิมเคยเป็นโรงช้างเผือก ล้อมรอบด้วยใบอะแคนธัสแบบตะวันตกต่างเรือนแก้วล้อมรอบกรอบ พื้นลายเป็นพุดตานใบเทศตามแบบพระราชนิยมที่สืบมาแต่รัชกาลที่ ๓ ปิดทองประดับกระจก ส่วนภายในมีการตกแต่งด้วยศิลปะแบบตะวันตก ได้แก่ หน้าต่างโค้งแบบโค้งโรมัน เสาภายในมีบัวหัวเสาเป็นแบบศิลปะโครินเธียน เพดานตกแต่งด้วยไม้แกะลงรักปิดทองประดับกระจกสีต่างๆ อย่างประณีต  เป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ภายในพระที่นั่งทรงธรรมมีธรรมาสน์บุษบกหลังคาซุ้มยอดมงกุฎประดับดอกไม้ โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่สำหรับบำเพ็ญศีลภาวนาของเจ้านายฝ่ายใน
   วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มีการจัดงานฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ในวันที่ ๗-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งภายในงานจะเปิดโอกาสพิเศษให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมพระที่นั่งทรงธรรม ที่เป็นจุดเด่นของวัด นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการเฉลิมราชประดิษฐสถิต ๑๕๐ ปี   ลานเวทีมหรสพ ซุ้มทำบุญไหกระเทียม ซุ้มถวายประทีป เป็นต้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version