ส่งหัวข้อ "ข้อห้ามของคนที่ลงนะหน้าทองหรือสาริกาลิ้นทองซึ่งแตกต่างจากเวปอื่นๆ" ถึงเพื่อน