ส่งหัวข้อ "กราบถวายมุทิตาจิต พระอาจารย์ต้อย ( เก็บตก ) ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖" ถึงเพื่อน