ส่งหัวข้อ "ประชาสัมพันธ์ พิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น &" ถึงเพื่อน