ส่งหัวข้อ "ภาพและบรรยากาศ ไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น 2557 ครับ" ถึงเพื่อน