ส่งหัวข้อ "คลิปวันไหว้ครูบูรพาจารย์ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 57" ถึงเพื่อน