ส่งหัวข้อ "ขอแจ้งข่าวปชส.งานไหว้ครูบูรพาจารย์ครับ" ถึงเพื่อน