ส่งหัวข้อ "ไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘" ถึงเพื่อน