ส่งหัวข้อ "เหรียญที่ระลึกงานไหว้ครูปี 2561" ถึงเพื่อน