ส่งหัวข้อ "พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๑ มีนาคม ๒๕๖๑" ถึงเพื่อน