ส่งหัวข้อ "เสื้อที่ระลึกไหว้ครู รุ่น 10 ปี 2562 เว็บไซด์วัดบางพระ" ถึงเพื่อน