ส่งหัวข้อ "เหรียญที่ระลึกไหว้ครู ปี ๒๕๖๓" ถึงเพื่อน