ส่งหัวข้อ " การงดการจัดพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓" ถึงเพื่อน