ส่งหัวข้อ "วันคล้ายวันเกิด หลวงพ่อสำอางค์ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓" ถึงเพื่อน