กระดานสนทนาวัดบางพระ

หมวด มิตรไมตรี => ไหว้ครูบูรพาจารย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: โคมแก้ว ที่ 17 พ.ค. 2556, 02:35:26

หัวข้อ: กราบถวายมุทิตาจิต พระอาจารย์ต้อย ( เก็บตก ) ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เริ่มหัวข้อโดย: โคมแก้ว ที่ 17 พ.ค. 2556, 02:35:26


(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwovr-1dfbce.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwow2-43ea45.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwowc-23c0f1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwowc-23c0f1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwoyl-2b4808.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwoyu-8245b8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwoz5-81788a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwozg-4e4d50.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwozp-9593ce.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp01-1bcd47.jpg)


หัวข้อ: ตอบ: กราบถวายมุทิตาจิต พระอาจารย์ต้อย ( เก็บตก ) ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เริ่มหัวข้อโดย: โคมแก้ว ที่ 17 พ.ค. 2556, 02:37:48(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp3i-8e9b7d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp41-5e7a7e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp4e-7492b6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp4r-989ee5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp51-ae9490.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp5e-40c8ef.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp5n-3ae218.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp5w-33e46b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp69-ef6075.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp6t-7cfdd0.jpg)


หัวข้อ: ตอบ: กราบถวายมุทิตาจิต พระอาจารย์ต้อย ( เก็บตก ) ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เริ่มหัวข้อโดย: โคมแก้ว ที่ 17 พ.ค. 2556, 02:40:53(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp7q-cce88a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp89-8de894.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp8j-9a0e3a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp8w-2b96c0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp9c-ed4789.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwp9u-7f440c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpap-b2378f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpb3-2656f5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpbh-455df8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpbz-f2a738.jpg)


หัวข้อ: ตอบ: กราบถวายมุทิตาจิต พระอาจารย์ต้อย ( เก็บตก ) ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เริ่มหัวข้อโดย: โคมแก้ว ที่ 17 พ.ค. 2556, 02:44:20(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpe1-34c972.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpeg-b585fe.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpes-ae23d3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpf8-60f810.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpfl-ae4973.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpfz-866054.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpgb-c6e164.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpgt-7539b0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwph6-9a01d7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwphk-6af252.jpg)


หัวข้อ: ตอบ: กราบถวายมุทิตาจิต พระอาจารย์ต้อย ( เก็บตก ) ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เริ่มหัวข้อโดย: โคมแก้ว ที่ 17 พ.ค. 2556, 02:47:17(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpio-7bf936.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpj4-3cdd4d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpjm-a8bba1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpk2-1e697a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpkg-c07906.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpkz-f9b1fb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwplo-0a61f8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpm1-c2e8c4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpmc-83b41e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpmp-dddec8.jpg)


หัวข้อ: ตอบ: กราบถวายมุทิตาจิต พระอาจารย์ต้อย ( เก็บตก ) ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เริ่มหัวข้อโดย: โคมแก้ว ที่ 17 พ.ค. 2556, 02:50:59(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpo1-8f093c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpod-0947f8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpow-590ba9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwppd-326fbc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpqf-d33f35.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpqt-cd907d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwprs-0fc003.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwps3-aff014.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpsf-c7ef66.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmwpsu-19338c.jpg)


หัวข้อ: ตอบ: กราบถวายมุทิตาจิต พระอาจารย์ต้อย ( เก็บตก ) ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 17 พ.ค. 2556, 10:55:16
หลวงพี่ติ่ง, หลวงพี่ต้อย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ) เนื่องในวันคล้ายวันเกิด.

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmy9ba-21f445.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmy9bo-68040c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmy9c6-5b6550.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmy9ck-6c6730.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmy9cy-9813e3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmy9dd-b6034a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmy9dq-b23255.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/mmy9e1-f2190f.jpg)