กระดานสนทนาวัดบางพระ

หมวด มิตรไมตรี => ไหว้ครูบูรพาจารย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 10 มี.ค. 2560, 12:50:42

หัวข้อ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๙/๓/๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 10 มี.ค. 2560, 12:50:42
(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6gs-036efa.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6h5-f3aa6f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6hg-8a8fb9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6hr-3e05c6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6i1-cb5f5f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6ib-ef680a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6il-aeac09.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6jm-6dba8c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6jw-1a5cce.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6k7-66d8dd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6kh-80266f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6ks-743b8e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6l2-23fcdf.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6ld-af91f2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6ln-512a7e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6lx-792896.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6m9-fb9056.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6mk-e1e015.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6mu-114f5e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6n4-c1a3ad.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6nl-928510.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6nv-927d0c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6o6-a16a73.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6or-b3552c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6p1-19deaa.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6pc-7244c7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6po-c54cdb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6py-113a79.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6q9-25a499.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6qk-08b1ab.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6qw-f06326.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6r6-5c0afc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6ri-cc328d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6rv-4fa2db.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6s7-4a19b6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6sj-9a0883.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6sv-85be48.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6t6-a7ae1e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6ti-8b3369.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6tt-aeba63.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๙/๓/๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 10 มี.ค. 2560, 01:01:23
(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6xz-f2af0c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6y9-acbc53.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6yj-58a617.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6yu-e0be28.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6z6-2f862a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6zi-89c35c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk6zt-b5f481.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk704-a4580b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk70f-495e83.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk70s-9d5154.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk714-2c9b7e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk71e-e72c20.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk71p-10cb8e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk720-886fa1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk72b-35b390.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk72n-e31e94.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk734-c863da.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk73f-569679.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk73q-c19205.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk741-f5ac78.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk74d-69bcf7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk74o-f22edd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk74z-4185e4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk759-d9d741.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk75j-ef9c95.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk75u-472202.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk764-b6d4a7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk76g-e1be85.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk76q-afd1de.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk772-565e98.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk77e-2d7c1a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk77u-94bb18.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk786-4b1beb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk78h-6e8bb4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk78t-7e5759.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk79a-779241.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk79n-f71c3d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk79y-4ea9f3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7a9-076731.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7am-df8fd4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7ax-d02d65.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7b9-665d8a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7bl-723928.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7bw-f81f91.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7c7-dd06b6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7cm-903814.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7cx-fa4863.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7dk-d3d98a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7dy-774278.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๙/๓/๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 10 มี.ค. 2560, 01:08:20
(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7g2-540b1a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7gd-e00376.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7gn-89adec.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7gx-455f62.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7h8-22dfe6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7hj-b4b782.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7hv-18c333.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7i7-203e00.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7ih-69bb99.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7ir-08544c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7j1-cee73d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7jc-7b0fb4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7jn-29788c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7jy-844da0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7k9-80231f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7kk-c81d88.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7ku-d7bbeb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7l5-7bb107.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7lg-50ddfd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7lq-f5cee2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7m0-5141e8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7mc-f9ef24.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7mn-e7a1bf.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7n1-381b75.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7nd-3b6e75.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7no-2073b9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7nz-ea60c9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7o9-c40cd6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7ok-d94f80.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7ov-e8d6ae.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7p5-ca6e7d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omk7pg-0776e9.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๙/๓/๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: laciroeye ที่ 06 เม.ย. 2560, 04:07:26
เป็นพิธีที่น่าเก็บไว้นานๆ เลย สมัยนี้คงหาได้ยาก