กระดานสนทนาวัดบางพระ

หมวด มิตรไมตรี => ไหว้ครูบูรพาจารย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 14 มี.ค. 2560, 11:33:58

หัวข้อ: พิธีไหว้ครูบุรพาจารย์วัดบางพระ ๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 14 มี.ค. 2560, 11:33:58
วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๙ น.

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcgd-e32ae8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcgo-146a43.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcgy-900f25.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtch7-43e922.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtchi-e4c2d7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtci2-ad7fc9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcic-e12aec.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcin-aed06b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtciy-7f5095.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcja-3214b6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcjx-2e6cb2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcke-068021.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcko-98af68.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtckz-2761c3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcl9-8727b7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcll-6b4874.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtclv-482871.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcm5-c17505.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcmf-4dad16.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีไหว้ครูบุรพาจารย์วัดบางพระ ๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 14 มี.ค. 2560, 11:42:31
วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcpo-a3d6d2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcpz-136b14.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcq9-54231e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcqj-f99fad.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcr1-43f6cd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcrc-68bffc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcrn-0a22d7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcrx-6773fa.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcs8-6d997b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcsk-3d9c3b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcsu-bee571.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtct4-0eb9ee.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcti-88ce96.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcts-64d515.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcu3-7f3926.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcud-5544d5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcuo-2379f5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcuy-927a84.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcvd-6d8634.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcvo-2a4660.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcvy-cdc130.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcw9-f1817b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcwj-477b6f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcwu-16da85.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcx5-d0e480.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcxf-afb17f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcxp-ddc2b7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcy0-ba9ba8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcyb-c1dd19.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcym-9c4fe5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcyx-00fcc4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtcz8-937096.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtczk-f49bca.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd01-ad0498.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd0d-538fe3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd0o-405ed0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd11-0ac547.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd1d-bb3b45.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd1v-d9cbce.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีไหว้ครูบุรพาจารย์วัดบางพระ ๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 14 มี.ค. 2560, 11:56:30
(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd6a-090c2b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd6l-52f2f5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd6u-9bf197.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd75-528d85.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd7f-946f65.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd7r-909a58.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd82-3d1be5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd8c-0a08d6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd8n-01f202.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd8x-84328c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd98-d23ad3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd9i-2f89bf.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtd9s-bf462e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtda1-e261be.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdaw-5abd32.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdb9-1d625a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdbj-faa5eb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdbu-b15485.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdc4-7b488b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdce-3c955d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdco-82f643.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdcy-1795f6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdd9-a864f6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtddi-8001bc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtddz-6be27b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdec-b4b383.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdeo-c290b0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdey-0d74c6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdff-dc297c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdfp-7b6991.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdfz-20ed4f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdgj-0e1f0d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdgz-c7cbe5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdh9-a3ed71.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdhl-357b1d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdhv-e94c09.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdi7-633651.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdih-5bc17f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdis-af5e40.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdj3-1dcf27.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdjd-51fe5d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdjn-b91086.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdjx-168c0b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdk9-86698d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdkk-1998d2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdkw-0970b6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdl7-d5113d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdlh-081cab.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdps-d90340.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีไหว้ครูบุรพาจารย์วัดบางพระ ๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 15 มี.ค. 2560, 12:05:38
(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdtc-8bb356.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdtn-c29112.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdty-cb0c9f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdu8-543611.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdui-fe700e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtduz-60db72.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdva-e28eae.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdvk-40d848.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdvv-975fa0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdw5-36a4f9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdwf-8d0cd3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdwq-adaf6f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdx1-f0075b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdxc-6ce544.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdxp-a6102f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdy0-93a130.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdyc-b2bd66.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdz1-5d9f76.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdzd-444964.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omtdzo-12ff1e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte00-2345b0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte0c-854afd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte0o-030de0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte12-3df545.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte1c-c41f5f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte1o-3794e4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte21-da3613.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte2c-993856.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte2m-283c8c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte2x-454051.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte38-ac6ca9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte3i-7a35e7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte3s-3d4208.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte43-a97334.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte4e-a64aec.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte4r-da12ad.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/omte51-9887f8.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ