กระดานสนทนาวัดบางพระ

หมวด มิตรไมตรี => ไหว้ครูบูรพาจารย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 01 มี.ค. 2561, 08:15:38

หัวข้อ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 01 มี.ค. 2561, 08:15:38
(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wxzm-e570b0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wxzw-b78e08.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy06-5b3fed.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy0i-f8f411.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy0t-6e3b15.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy1k-dd49be.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy1v-5a0d66.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy2c-b11daf.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy2n-a27309.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy3b-cd1336.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy3l-9ff28c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy3v-b5e6e4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy47-4f7704.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy4h-e5ca2c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy4r-a4991f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy51-b44b7f.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 01 มี.ค. 2561, 08:20:00
(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy77-602981.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy7h-fba8b8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy7r-0cfd98.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy81-2be9d0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy8c-733ecf.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy8m-7c0a4b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy8v-492e21.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy95-72a55c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy9g-ef9941.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wy9q-caf239.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wya1-e981f0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyab-5ae572.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyam-712f34.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyax-211e4f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyb6-f6473c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wybg-260b0a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wybq-c3332c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyc0-49c23b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyca-872b1c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyck-8cf371.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wycx-97120f.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 01 มี.ค. 2561, 08:25:24
(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyef-c8756e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyep-5cb823.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyez-9d4b51.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyf9-276589.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyfk-380d14.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyfv-a28181.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyg5-d54fd0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wygo-77e0b8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyh4-a02e30.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyho-ff9a12.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyj2-144e5e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyjp-0e5440.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyk0-4b0b59.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyka-7ead09.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyko-f21a5c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyky-ceec57.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyl8-172a48.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wylh-60e7ed.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyls-4dd8bf.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wym2-6a7be9.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 01 มี.ค. 2561, 08:29:29
(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wymy-98298a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyn8-56ab47.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wynh-181130.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyns-c8a04e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyo5-0c41e1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyok-8a5dd7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyou-2d9129.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyp4-8b9a73.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wypj-db8bca.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wypt-e56ef3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyq4-5e077b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyqe-1a71e3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyqo-6b0f20.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyqy-b52594.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyr7-416f3f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyri-e0b4c5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyru-2f87ed.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wys6-e0ed46.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wysg-97d7bd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wysu-a20950.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 01 มี.ค. 2561, 08:33:38
(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyue-db0da2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyuo-233577.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyuy-f10498.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyv7-a91e0c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyvi-a1fa4b.jpg)อ

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyvt-8a9b4f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyw5-239245.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wywg-396497.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wywq-77fffc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyx0-acf294.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyxa-cdc53b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyxj-e72696.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyxt-9ed3bd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyy4-e1c375.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyye-74e19a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyyn-23bae1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyyw-a36b0b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyz7-0b1e14.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyzg-7d997b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wyzq-5a714e.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 01 มี.ค. 2561, 08:39:19
(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz11-5e2f6f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz1b-46ce41.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz1k-8b1ec3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz1t-c121dd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz23-8c661a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz2d-b8ac40.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz2p-7d0669.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz2z-db79b3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz43-ebc890.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz4d-a9e84d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz4n-9555e0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz4w-b60e52.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz55-2bff91.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz5f-b362f1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz5q-d3739e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz5z-8c5366.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz6a-0cdeac.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz6j-b76ef5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz6t-da70ab.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz73-8d19fc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz7d-c1ba33.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz7m-3a66f7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz7u-f363d4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz82-1fe086.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz8c-c9ae1c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz8l-07b8ae.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz8w-a50c84.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p4wz97-6c688d.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ