กระดานสนทนาวัดบางพระ

หมวด มิตรไมตรี => ไหว้ครูบูรพาจารย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 04 มี.ค. 2561, 10:39:14

หัวข้อ: พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 04 มี.ค. 2561, 10:39:14
(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ogp-e4f222.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oh1-cc1930.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ohb-745632.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ohk-ea2cf2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ohu-541e08.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oi5-0e521f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oif-3dc937.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oit-e9853e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oj2-f1d424.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ojc-1fc593.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ojn-cef1c0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ojx-fb914c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ok7-f0a177.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52okh-f0a34b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52okt-12289e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ol4-c9b362.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52olf-1836d8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52olp-9e9625.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52olz-4639da.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52omd-c6305d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52omo-ce15b8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52on0-a3e0db.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ona-0229ab.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52onl-12030c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52onw-f2a394.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oo6-c82c91.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oog-7063b9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ooq-429cda.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52op0-65bf7a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52opd-d44d89.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52opn-aa8087.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52opy-3fdaef.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oq8-5858f1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oqi-e6356e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oqs-82e8af.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52or5-f1f7a7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52org-4ac19a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ors-c69ef2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52os3-56f61d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52osf-7d17fd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52osp-4bfd7c.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 04 มี.ค. 2561, 10:48:28
(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oul-2993e3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ouv-7e3e5f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ov4-c5a1fb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ove-07c66f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ovo-847d09.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ow0-b2a335.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52owa-3c0ffa.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52owl-e822a1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52owu-9dd6a0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ox4-075284.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oxf-875f5b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oxo-c8989c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oxx-e718a8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oy6-762034.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oyf-dffe6e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oyo-611a50.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oyx-e5448a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52oz6-5ce939.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ozg-f1261e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ozp-3a86d4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ozz-5e2d98.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p09-61e603.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p0i-2d7af4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p0r-06a7ef.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p11-f256a4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p1c-465667.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p1n-3f2cf3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p1v-17d199.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p24-606f6e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p2f-656473.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p2o-7a43a1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p2x-37f0ce.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p37-2b3276.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p3g-afe839.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p3r-821289.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p42-0e897f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p4d-f04442.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p4n-fd7b22.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p4x-a0228f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p57-792e88.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p5k-5cda7c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p5v-13c4d1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p65-ce2716.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p6e-e62343.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p6t-5c0025.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p75-3eb4ed.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p7i-4f2076.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p7u-ac98ff.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p84-7f98af.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52p8e-4ee2b6.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 04 มี.ค. 2561, 10:57:13
(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pa0-63f48c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52paa-a91d88.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pak-f3f205.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pau-32bafd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pb3-297f83.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pbf-e23a22.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pbp-36fc2b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pbz-84f83e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pc7-b4d0ee.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pch-add7c4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pcr-7b137d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pd0-82b2a2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pd8-4a1002.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pdi-152a5f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pdt-364469.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pe4-3da370.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pep-b403b7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pez-25990d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pf8-45a3b2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pfi-110246.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pfs-83fae8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pg2-f9fd1c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pgb-6dcd21.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pgk-697dce.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pgt-032174.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ph2-e88a7b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52phb-e68bf1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52phk-a29067.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pht-4418df.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pi3-e051e6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pic-82e37e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pil-cb42f9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52piv-f74597.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pj4-fb7827.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pjd-2cd645.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pjn-603df4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pjy-7ae677.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pk8-ae76f8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pkj-51d26a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pkt-96d59c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pl3-8ac0d5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ple-8ff86a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52plq-3c41f5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pm1-d53bd8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pmb-2fc04b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pmk-51f967.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pmx-a96e04.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 04 มี.ค. 2561, 11:07:55
(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pro-e2d486.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pry-b7aa7b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ps8-ab55c3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52psi-3b3efd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52psu-c3f3e4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pt6-ee79cb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ptf-5512e7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ptq-742355.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52ptz-b6b5e1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pu9-88f755.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pvk-797baa.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pvu-0a5099.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pw2-9aabbe.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pwc-567bc1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pwl-52987d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pwu-8b622e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52px4-89f047.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pxe-58caef.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pxl-af07f6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pxu-3f9a66.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52py3-7084eb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pyc-b54316.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pyl-50f8b2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pyu-fde141.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pz3-e80caa.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pzd-d50f6d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pzm-f43202.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52pzw-a3a2e4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q05-ff842b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q0e-7ca8d9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q0n-f432d8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q0w-6881c1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q14-eb607d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q1f-275cc7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q1q-e08155.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q1z-9d528d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q28-5b3f87.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q2h-d77c1f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q2q-3632a5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q2z-256fd0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q39-37d67f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q3j-0d07dd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q40-bfe12e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q4b-2d95d9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q4k-544445.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/p52q4u-78cb5c.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ

หัวข้อ: ตอบ: พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เริ่มหัวข้อโดย: Aoraumar ที่ 18 เม.ย. 2562, 04:47:22
น่าทเี่ยวมากเลยนะครับ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เริ่มหัวข้อโดย: ธรรมะรักโข ที่ 27 พ.ค. 2562, 10:04:29
ขอบคุณมากมายที่นำภาพมาให้ชมกันนะครับ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เริ่มหัวข้อโดย: prayuut ที่ 24 มิ.ย. 2562, 11:48:37
ขอบคุณมากครับ สำหรับรูปภาพที่ได้เอามาให้ชม