กระดานสนทนาวัดบางพระ

หมวด มิตรไมตรี => ไหว้ครูบูรพาจารย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 17 มี.ค. 2562, 11:12:22

หัวข้อ: ภาพพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 17 มี.ค. 2562, 11:12:22
(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiq73-5ae2d8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiq7o-bcb28b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiq7z-1dc136.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiq8g-4091d7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiq6j-c6bbb9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiq8t-4d3c4e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiq9j-5fb3eb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqa6-ddfb1c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqah-83653b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqbw-da326b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqc6-1bd63c.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: ภาพพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 17 มี.ค. 2562, 11:18:18
(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqgk-4d6bdd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqgv-c6f982.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqhb-33f935.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqhz-6b56c9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqib-7a713f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqio-bc9d99.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqjl-416deb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqjy-21f9e3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqkb-25b47f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqkm-835f7e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqlg-d67c33.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: ภาพพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 17 มี.ค. 2562, 11:29:17
(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqrm-9a476e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqst-d4dda3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqtl-a3706c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqud-6e2757.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqut-cea38f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqv4-7cd3c8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqyk-7efc7a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqwb-1767d7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqx0-670cf4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqy4-3ec1e1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiqxr-8467de.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poir1m-ef4a56.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poir0w-42d0bb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poir19-5ff259.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poir0d-be9e07.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poir2q-48d359.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poir3n-0de511.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poir49-201c3f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poir4m-7fe137.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: ภาพพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 17 มี.ค. 2562, 11:39:46
(http://bp.or.th/uploads/data/image/poird3-0c2459.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirc9-8b4a34.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirbl-5d2afc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirdo-3ff4e6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirez-0c49d7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirfd-ea65c7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirfo-3489f8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirhi-ba6347.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirgh-410de6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirh6-e8b473.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirgs-9cf3e0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirip-b874c2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirjf-4e1f69.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirj1-67f01e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirkf-363f2d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirkp-810c43.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirky-7e6753.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirlm-3f95b0.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: ภาพพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 17 มี.ค. 2562, 11:46:52
(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirs6-1ed352.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirow-524ce7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirog-77a4a4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirp7-d9515f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirpp-99c08c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirq2-7f2a41.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirqc-935206.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirrd-77a16d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirrt-7652f4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirth-08c361.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiru4-b1d41a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirue-40bb48.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poiruo-8b9eba.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirv9-f5519d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirvy-817fbb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirwm-35f8e1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirw8-0231d3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/poirvj-8f67e9.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ