แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - chaveng

หน้า: [1]
1

Video ประชาสัมพันธ์ งานพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น (วัดบางพระ)
วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๙ น.
ณ วัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
“เหล่าศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่บูรพาจารย์ โดยพร้อมเพรียงกัน”

คาถาบูชาหลวงพ่อเปิ่น
(นะโม3จบ) อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
ฐิตคุโณ อาจาริโย จะมหาเถโร มหาลาโภ
สัพพะสุขขัง จะมหาลาภัง สัพพะโภคัง สัพพะธะนัง ภะวันตุเม

คาถาบูชาครูบูรพาจารย์
(นะโม3จบ) พุทธัง อาราธนานัง  ธัมมัง อารธนานัง  สังฆัง อาราธนานัง
พุทธัง ประสิทธิ ธัมมัง ประสิทธิ สังฆัง ประสิทธิ ครู อาจาริยังประสิทธิเม

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมระลึกบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย
และคุณครูอาจารย์ทั้งหลาย ทั้งในอดีตกาล และในปัจจุบันกาลนี้
โปรดช่วยประสิทธิ์ประสาท ความเป็นสิริมงคลทั้งหลาย
มีความคลาดแคล้วปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
ความอยู่ยงคงกระพัน มีเสน่ห์เมตตามหานิยม
คนนิยมรักชอบ ประกอบไปด้วยลาภยศสรรเสริญ
สุขทุกประการเทอญ

2

Video ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมพิธีไหว้ครู พระอุดมประชานาถ (เปิ่น ฐิตคุโณ)
วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๙ น.ณ วัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
“เหล่าศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่บูรพาจารย์ โดยพร้อมเพรียงกัน”

3
ด้วยความระลึกถึงหลวงพ่อเปิ่น ครับ

4
จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
พิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

https://www.youtube.com/watch?v=RjAxNzNIw1U


หน้า: [1]