แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - chaveng

หน้า: [1]
1

Video ประชาสัมพันธ์ งานพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น (วัดบางพระ)
วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๙ น.
ณ วัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
“เหล่าศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่บูรพาจารย์ โดยพร้อมเพรียงกัน”

คาถาบูชาหลวงพ่อเปิ่น
(นะโม3จบ) อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
ฐิตคุโณ อาจาริโย จะมหาเถโร มหาลาโภ
สัพพะสุขขัง จะมหาลาภัง สัพพะโภคัง สัพพะธะนัง ภะวันตุเม

คาถาบูชาครูบูรพาจารย์
(นะโม3จบ) พุทธัง อาราธนานัง  ธัมมัง อารธนานัง  สังฆัง อาราธนานัง
พุทธัง ประสิทธิ ธัมมัง ประสิทธิ สังฆัง ประสิทธิ ครู อาจาริยังประสิทธิเม

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมระลึกบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย
และคุณครูอาจารย์ทั้งหลาย ทั้งในอดีตกาล และในปัจจุบันกาลนี้
โปรดช่วยประสิทธิ์ประสาท ความเป็นสิริมงคลทั้งหลาย
มีความคลาดแคล้วปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
ความอยู่ยงคงกระพัน มีเสน่ห์เมตตามหานิยม
คนนิยมรักชอบ ประกอบไปด้วยลาภยศสรรเสริญ
สุขทุกประการเทอญ

2
วิดีโอ ประชาสัมพันธ์งานพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ครับ

3

Video ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมพิธีไหว้ครู พระอุดมประชานาถ (เปิ่น ฐิตคุโณ)
วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๙ น.ณ วัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
“เหล่าศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่บูรพาจารย์ โดยพร้อมเพรียงกัน”

4
ขออนุญาตแสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ครับ
      การประชาสัมพันธ์ (ทางสื่อ Online หรือเวป)
    - เส้นทางการเดินทาง
    - สถานที่จอดรถ และจำนวนที่สามารถรองรับแต่ละพื้นที่
    - แผนผังภายในบริเวณจัดงาน
    - การรณรงค์ จิตสำนึกเรื่องการทิ้งขยะ หรือร่วมใจกันเก็บขยะ

ทั้งนี้ ผมได้จัดทำ Video ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมพิธีไหว้ครูในปีนี้ ความยาว 2.06 นาที มาด้วย
เพื่อประชาสัมพันธ์กันต่อไป ครับ
Link :
www.youtube.com/watch?v=MG6qzgPgKeQ&list=UUCRadBReK0uulxQCn0kXkpw
ขอบคุณครับ

5
ข้าพเจ้าจะน้อมนำพระราชดำรัส เรื่องการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อเป็นหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนประเทศชาติครับ

6
ข้อที่ ๑. รูปหล่อหลวงพ่อเปิ่น สะดุ้งกลับ ประดิษฐานอยู่ที่วัดทุ่งนานางหรอก ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดราษฏร์บำรุงวราราม จ.กาญจนบุรี
ข้อที่ ๒. ตรงกับวันที่ ๒ พฤศจิกายน ของทุกปี
ข้อที่ ๓. ปี พ.ศ. ๒๔๖๕

7
ข้อที่ ๑. พิธี “อาจาริยปูชา” เป็นพิธีอะไร ? มีความหมายอย่างไร ? ของหน่วยงานใด ?

ตอบ
- เป็นพิธีขอขมาต่อ “อาจารย์ใหญ่” ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

- มีความหมายว่า ก่อนศึกษาร่างของอาจารย์ใหญ่เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการเรียนของแพทย์
โดยเน้นย้ำให้นิสิตตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่ให้สมกับความตั้งใจของผู้ที่มีจิตเป็นกุศลสละร่างเพื่อให้เรียนรู้
การที่ผู้มีจิตศรัทธาเสียสละบริจาคร่างกายทำให้วงการแพทย์เกิดการพัฒนาและได้แพทย์ฝีมือดีเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ร่างอาจารย์ใหญ่ 1 ร่าง นิสิตแพทย์จะใช้เวลาเรียน 1 ภาคเรียน อาจารย์ใหญ่ 1 ร่าง ต่อนิสิตแพทย์ 6 คน

- เป็นของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำถามข้อที่ ๒
ข้อที่ ๒. ในหลวงองค์ปัจจุบัน เคยแช่งใครไหม ? แช่งว่าอย่างไร ?

ตอบ
- เคยครับ
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสรับสั่งแก่ผู้ว่าราชการซีอีโอ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 ว่า...
'ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าต้องให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริต และมีความตั้งใจมุ่งมั่น สร้างความเจริญ ก็ขอต่ออายุให้ถึง 100 ปี ใครมีอายุมากอยู่แล้ว ก็ขอให้แข็งแรง ความสุจริตจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตรายภายใน 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อสำคัญต้องยึดความสุจริตให้สำเร็จ และไม่ทุจริตเสียเอง'

8
1. ยันต์เสือตีนโต
2. หลวงพ่อเปิ่น ครับ

9
1.ตอบ พลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช (บุตร พันธรักษ์)
2.ตอบ พล.ต.ท.ประชา บูรณธนิต ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
3.ตอบ พ.ร.บ.เงินตรา และ พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังไม่มีการกำหนดโทษของผู้ที่ประทับตราหรือขีดเขียนข้อความลงในธนบัตร 
4.ตอบ ยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า
5.ตอบ  อายุ 65 ปี10
ด้วยความระลึกถึงหลวงพ่อเปิ่น ครับ

11
หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร อายุ ๙๒ ปีครับ

12
จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
พิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

https://www.youtube.com/watch?v=RjAxNzNIw1U


หน้า: [1]