กฎแห่งกรรม

หัวข้อ

(1/23) > >>

[1] เห็นคนที่ประสพอุบัติเหตุ อยากขอให้ผลบุญที่เราสร้างไว้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งให้เขารอดชีวิต ต้องทำยังไงบ้าง

[2] กรรมตามทัน ไม่ต้องรอชาติหน้า

[3] ทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์ให้ถูกต้อง (ถ้าซ้ำแล้วขออภัยนะคะ)

[4] เถียงพ่อแม่ มีแต่ตกต่ำ

[5] อานิสงส์เผาศพ

[6] ผีตุ๊กตา (ตปท.)

[7] กฎแห่งกรรม เรื่อง เวรกรรมตามลมปาก

[8] กฎแห่งกรรม เรื่อง ตัดชีวิต

[9] เวรกรรมตามลมปาก

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version