ส่งหัวข้อ "...รำพึงธรรมตามรายทาง บทที่ ๙..." ถึงเพื่อน