หมวด ธรรมะ และ นอกเหตุ เหนือผล > ธรรมะ

บทแผเมตาหลวง

(1/1)

kaik:
วันก่อนทำความสะอาดพระเครื่อง ค้นพบหนังสือจากสำนักสงฆ์ที่ระยอง ได้บทเมตตาหลวง พอดีเรามีเรื่องร้อนใจ จึงเริ่มสวด ปรากฎว่าได้ผลดีมาก หากใครสนใจ เข้ามาดู
พระคาถาเมตตาหลวงของพระญาณสิทธานำเผยแพร่โดย หลวงพ่อธรรมรส (หลวงพ่อคล้าย ฐิตธัมโม) วนอุทยานสงฆ์น้ำตกธรรมรส ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
โปรดอ่านคำนำสักนิด อ่านข้อคิดสักหน่อย
ประวัติความเป็นมา
พระคาถาบทนี้ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านมักจะใช้ภาวนาเจริญเมตตา ไปยังสรรพสัตว์ไม่มีประมาณ ให้หมู่มนุษย์และเทวดาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน พระคาถาบทนี้ หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล ได้รับถ่ายทอดไว้ และได้มอบให้กับพระญาณสิทธาจารย์หรือหลวงปู่เมตตาหลวง(สิงห์ สุนทโร) แห่งวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นบทเจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั่วทุกทิศานุทิศ พระคาถาเมตตาหลวงนี้เป็นการเจริญกรรมฐานที่มีอานิสงส์ ทำให้จิตตั้งมั่นได้ถึงระดับ อัปปนาสมาธิ คือ เมตตา กรุณา มุฑิตา จิตสามารถตั้งมั่นในระดับฌาณ 3 ส่วน อุเบกขา จิตสามารถตั้งมั่นในฌาณ 4 ในหมวดกรรมฐาน 40 กอง บทนี้เรียกว่า พรหมวิหาร 4 หรือ อัปปมัญญา 4
พระคาถานี้ศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต ใช้แสดงโปรดเทวดา พระคาถานี้ไม่มีศิษย์รูปใดของหลวงปู่มั่น จดจำได้นอกจาก หลวงปู่ขาว อนาลโย เพียงรูปเดียวที่สามารถจดจำได้ และต่อมาได้ถ่ายทอดให้พระญาณสิทธาจารย์หรือ หลวงปู่เมตตาหลวง อนึ่ง การเจริญเมตตาพรหมวิหารนี้ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงอานิสงส์ไว้ว่า เอกาทสานิสังสาฯ ปฏิกังขา พึงหวังอานิสงส์ 11 ประการคือ
- ย่อมฝันเป็นสุข      - ย่อมตื่นเป็นสุข      - ย่อมไม่ฝันลามก
- ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย อ้างถึงหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ได้กล่าวไว้ในหนังสือกฏแห่งกรรมว่า เทวดามาชวนแม่ชีทองก้อนสวดมนต์ โดยสวดพระคาถาเมตตาใหญ่
- ย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย   - เทวดาทั้งหลายย่อมรักษา   
- ไฟ ยาพิษ ศาสตรา ย่อมไม่อาจกล้ำกลายได้   - จิตย่อมตั้งมั่นเร็ว
- สีหน้าย่อมผ่องใส อ้างถึงเหตุการณ์ตอนที่องค์ท่านมรณภาพ
เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้เรียกให้ท่านเจ้าอาวาสมาดูส่วนที่ยังไม่ไหม้ไฟของหลวงปู่พบว่าส่วนนั้นยังคงอยู่สภาพเดิมและไม่แห้ง และตลอดเวลาที่เผามีน้ำไหลออกจากศพของท่านตลอดเวลาจึงเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง   - เป็นผู้ไม่หลงใหลในการทำกาละ   
- เมื่อไม่แทงตลอดพระคุณอันยิ่ง ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก
พระพุทธพจน์สรรเสริญการเจริญเมตตา

- ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุญญกริยาวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งมีอุปธิกิเลสเป็นเหตุ บุญญกริยาวัตถุนั้น ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ 16 แห่งเมตตาเจโตวิมุติ

- ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดให้ทานประมาณ 100 หม้อ ใหญ่ในเวลาเช้า ผู้ใดให้ทานประมาณ100ในเวลากลางวัน ผู้ใดให้ทานประมาณ 100 หม้อใหญ่ในเวลาเย็น โดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดแห่งน้ำนมแห่งแม่โค การเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกว่าการให้ทานที่บุคคลให้แล้ว 3 ครั้งในวันๆหนึ่ง เพราะเหตุดังนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุติกระทำให้มาก กระทำให้เป็นประดุจยาน กระทำให้เป็นประดุจที่ตั้งอาศัยให้มั่นคง สั่งสมปรารภด้วยดี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ

ประวัติของหลวงปู่เมตตาหลวงโดยย่อ
ท่านมีนามเดิมว่าสิงห์ เนียมอ้น เกิดวันที่29 ตุลาคม 2452 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ16ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีพระครูพิศาลอรัญเขต( จันทร์ เขมิโย)เป็นพระอุปัชฌาย์ ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่ขาวเล็งเห็นถึงปฏิภาณของหลวงปู่สิงห์ จึงถ่ายทอดพระคาถาบทนี้ให้ โดยเป็นบทที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตแสดงโปรดเทวดา

พระคาถาเมตตาหลวง
วิธีการสวดให้ไหว้พระอรหํสัมมาสัมพุทโธ นโม๓จบ พุทธังเป็นคำเริ่มต้นก่อนสวดให้ขึ้นบทแผ่เมตตาตน
อหัง สุขิโต โหมิ นิททุกโขโหมิ อเวโรโหมิ อัพพะยาปัชโฌ โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ

ยอดพระคาถา แก้ปัญหาได้สารพัด พิสูจน์มาไม่ต่ำกว่า 30 ปี ยอดคาถาที่ว่า คือ คาถาเมตตาหลวง ที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มอบให้แก่หลวงปู่ขาวอนาลโย หลวงปู่ขาวได้มอบให้แก่ หลวงพ่อเมตตาหลวง และหลวงพ่อเมตตาหลวงได้มอบให้แก่ หลวงพ่อธรรมรส และหลวงพ่อธรรมรสได้ทดลองใช้มาไม่ต่ำกว่า 30 ปี ได้ผลเกินคาด ใช้ป้องกันศัตรูก็ได้ ใช้ไปในทางเมตตา ให้คนเมตตาปราณีก็ได้ ใช้ไปในทางโชคลาภก็ได้ ขอให้สวดให้ถูกวิธี และมีอุปเท่ห์ในการใช้ดังนี้
** ถ้าจะให้ชนะคดีความในโรงศาลเมื่อเราถูกใส่ร้าย ให้เขียนชื่อโจทย์ ลงในจุดช่องว่างเปิด หน้า?มี***? เช่น สัพเพ สัตตา?..นายวิชัย-นางมณี?. อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จนถึงหน้าที่?มี ****??.. สัพเพ วินิปาติกา ?.นายวิชัย-นางมณี? กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระนา. ยัง. กัมมัง. กะริสสันติ กัลละยาณัง วาปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ สวด ๙ จบ ก่อนนอนทุกคืน ห้ามสวดแช่งสวดด่า เพราะคาถาเป็นคาถาสวดแผ่เมตตา จากใจจริงๆ
**ถ้าจะให้ลูกหนี้เอาเงินมาคืน ก็ให้เขียนชื่อลูกหนี้ลงในจุดช่องว่าง ดังกล่าวแล้วสวดออกชื่อลูกหนี้ไปตั้งแต่หน้า..***.. สัพเพ สัตตา ไปจนถึง หน้า?****.. สัพเพ วินิปาติกา 9 จบ ก่อนนอนทุกคืน
** ถ้าจะให้ลูกๆ หลานๆ เป็นคนดี ก็ให้เขียนชื่อลูกหลาน ลงในจุดช่องว่าง แล้วสวดแผ่เมตตาหลวง 9 จบ ก่อนนอนทุกคืน
***ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยโรคร้ายให้เขียนชื่อ เจ้ากรรมนายเวร ลงไปในจุดช่องว่างแล้วสวดออก ชื่อเจ้ากรรม นายเวร ตั้งแต่หน้า ? ถึง ?.. ก่อนนอกทุกคืน
สำหรับหลวงพ่อธรรมรส นิยมสวดยอดคาถามหาเมตตาประยุกต์ สวดทุกคืนไม่เว้น
วิธีสวดมีดังนี้
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ    แล้วต่อด้วย
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ว่า)
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (พุทธคุณ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ (ธรรมคุณ)
สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริ สะยุคานิ อัฎฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (สังฆคุณ)
ด้วยอำนาจบารมีของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยคุ้มครองปกป้องผองภัย ดลจิต ดลใจ คิดพูดทำสิ่งใดให้สำเร็จ สมปรารถนาเถิด
ชินะปัญจะระ ปริตตัมมัง รักขันตุ สัพพะทา (3 จบ)
นาสังสิโม นาสังสิโม นาสังสิโม พรหมา จะมหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม มิเตพาหุพะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมานะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะติจฉามิ สัมปะติจฉามิ สัมปะติจฉามิ เพ็ง เพ็ง พา พา หาหา ฤา ฤา (3 จบ) ด้วยอำนาจบารมีของพระพุทธเจ้า ของพระธรรมเจ้า ของพระสังฆเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้า อาจารย์จำเนียร อาจารย์แก้ว หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ช่วยคุ้มครองปกป้องผองภัย ดลจิต ดลใจ คิดพูดทำสิ่งใด ให้สำเร็จสมปรารถนาเถิด
สุทธิโก โลกุตตโร จะมหาเถโร พุทโธคุณนัง อะระหังพุทโธ (3 จบ) ด้วยอำนาจบารมีของหลวงปู่เทพโลกอุดร ผู้ทรงอมตะมหาอภิญญา และหลวงปู่ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่แหวน และหลวงปู่สุปะฏิปันโน ทั้งหลาย พระในดง พระนอกดง ขอให้ช่วยคุ้มครอง ปกป้องผองภัย ดลจิต ดลใจ คิดพูดทำสิ่งใด ให้สำเร็จสมปรารถนาเถิด
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา สัพเพ อัตตะภาวะ ปะริยา ปันนา สัพพา อิตถิโย สัพเพ ปุริสา สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา สัพเพ เทวา สัพเพ มนุสสา สัพเพ วินิปาติกา อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา สัพเพ อัตตะภาวะ ปะริยา ปันนา สัพพา อิตถิโย สัพเพ ปุริสา สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา สัพเพ เทวา สัพเพ มนุสสา สัพเพ วินิ ปาติกา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา สัพเพ อัตตะภาวะ ปะริยา ปันนา สัพพา อิตถิโย สัพเพ ปุริสา สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา สัพเพ เทวา สัพเพ มนุสสา สัพเพ วินิ ปาติกา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา สัพเพ อัตตะภาวะ ปะริยา ปันนา สัพพา อิตถิโย สัพเพ ปุริสา สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา สัพเพ เทวา สัพเพ มนุสสา สัพเพ วินิปาติกา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ด้วยอำนาจบารมีของพระพุทธเจ้า ของพระธรรมะเจ้า ของพระสงฆเจ้า และบารมีของพระคาถามหาเมตตาหลวง ช่วยดลจิต ดลใจ คิดพูดทำสิ่งใดให้สำเร็จสมปราถนาเถิด
ปัจจะมาเร ชิโนนาโถ ปัตโตสัมโพธิมัตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกา เสสิ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง (สวด 3 จบ) ด้วยอำนาจบบารมีของพระพุทธเจ้า ผู้ชนะมารทั้งห้า ผู้ถึงพร้อมด้วยสัมโพธิ์อันสูงสุด ผู้ประกาศอะริยะสัจจ์ 4 ผู้ยังพระธรรมจักร ให้เป็นไปด้วยสัจจะวาจานี้ ขอชัยยะมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด --- อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนาพุทธะ ตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ (สวด 3 จบ) ด้วยอำนาจบารมี พระคาถา มงกุฏพระพุทธเจ้า ช่วยคุ้มครองปกป้องผองภัย ดลจิต ดลใจ คิดพูดทำสิ่งใด ให้สำเร็จสมปราถนาเถิด
ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงการะณา ฆะเฏสิ อะหังปิ ตัง ชานามิ ชานามิ ทีมะสัง อังขุ อะสังวิสุโล ปุสะภุพะ นะ มะ พะ ทะ จะ พะ กะ สะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ ออแอ อออา เมตตา พุทโธ ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขโต จุติ (สวด 3 จบ) --- อิระชา คะตะระสา ติหังจะโต พุทโธ พุทโธอะโหสิ เมตตาคุณณัง อะระหัง เมตตา เมตตัญจะ สัพพะโร กัสมิง มานะ สัมภาวะเย อับปะริมานัง นะเมตตา โม กรุณา พุท ปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา นะมามิหัง อิสะวาสุ สุวาสะอิ สัปปะติจฉามิ เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤา ฤา
--------------------
วิธีการสวดให้ไหว้พระอะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
นะโม 3 จบ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ?.ตะติยัมปะ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
เป็นการเริ่มต้นสวดก่อน
(คำสวดให้เมตตาตนเอง)
อะหัง สุขิโต โหมิ, นิททุกโข โหมิ, อะเวโร โหมิ, อัพะยาปัชโฌ โหมิ, อะนีโฆ โหมิ, สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ.
1 คำสวดแผ่เมตตา (ย่อ)
(1) ***สัพเพ สัตตา ???????.อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
(2) สัพเพ ปาณา ??????? อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
(3) สัพเพ ภูตา ????????อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
(4) สัพเพ ปุคคะลา ??????.อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
(5) สัพเพ อัตตะภาวะ ปะริยา ปันนา ???อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
(6) สัพพา อิตถิโย ??????.   อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
(7) สัพเพ ปุริสา ???????.   อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
(8) สัพเพ อะริยา ???????   อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
(9) สัพเพ อะนะริยา ?????     อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
(10) สัพเพ เทวา ???????   อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
(11) สัพเพ มนุสสา ??????   อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
(12) สัพเพ วินิปาติกา?????    อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

2 คำสวดแผ่กรุณา (ย่อ)
(13) สัพเพ สัตตา ???????.         สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ
(14) สัพเพ ปาณา ???????          สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ
(15) สัพเพ ภูตา ????????         สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ
(16) สัพเพ ปุคคะลา ??????.         สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ
(17) สัพเพ อัตตะภาวะ ปะริยา ปันนา ????????สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ
(18) สัพพา อิตถิโย ??????..         สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ
(19) สัพเพ ปุริสา ???????..         สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ
(20) สัพเพ อะริยา ????????         สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ
(21) สัพเพ อะนะริยา ??????         สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ
(22) สัพเพ เทวา ????????.         สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ
(23) สัพเพ มนุสสา ???????         สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ
(24) สัพเพ วินิปาติกา???????         สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ

3 คำสวดแผ่มุทิตา (ย่อ)
(25) สัพเพ สัตตา ???????.         ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
(26) สัพเพ ปาณา ???????          ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
(27) สัพเพ ภูตา ????????         ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
(28) สัพเพ ปุคคะลา ??????         ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
(29) สัพเพ อัตตะภาวะ ปะริยา ปันนา ????????ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
(30) สัพพา อิตถิโย ??????..         ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
(31) สัพเพ ปุริสา ???????..         ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
(32) สัพเพ อะริยา ???????         ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
(33) สัพเพ อะนะริยา ??????         ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
(34) สัพเพ เทวา ????????.         ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
(35) สัพเพ มนุสสา ???????   ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
(36) สัพเพ วินิปาติกา???????   ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
4 คำสวดแผ่อุเบกขา (ย่อ)
(37) ****สัพเพ สัตตา ???????.   กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
(38) สัพเพ ปาณา ???????    กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
(39) สัพเพ ภูตา ????????   กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
(40) สัพเพ ปุคคะลา ??????..   กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
(41) สัพเพ อัตตะภาวะ ปะริยา ปันนา ????????   กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
(42) สัพพา อิตถิโย ??????..   กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
(43) สัพเพ ปุริสา ???????..   กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
(44) สัพเพ อะริยา ???????.   กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
(45) สัพเพ อะนะริยา ??????   กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
(46) สัพเพ เทวา ????????.   กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
(47) สัพเพ มนุสสา ???????   กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
(48) สัพเพ วินิปาติกา???????   กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
อานิสงส์เมตตาพระท่านบอกไว้ว่า
"สุขํ สุปติ หลับตื่นชื่นตา เสวยสุข อนันต์ ไม่ฝันลามกร้ายกาจ ปีศาจมนุษย์ชื่นชมหฤหรรษ์ เทวาทุกชั้นช่วยชูรักษา หอก ดาบ ยาพิษไฟลุก เข้ามา ครั้นถึงองค์พระโยคาย้อนกลับยับเป็นผง ใจร้ายใจบาปสันดานชั่วหยาบ ระงับดับลงด้วยพรหมวิหาราองค์พระโยคาสุกใส ใครเห็นพิศวง เมื่อตายไม่หลงเหมือนคนสามานย์ ส่งผลถึงอัครฐานตราบเท่านิพพานแล"

เด็กเชียงใหม่:
จะลองปฏิบัติตามดูนะคับ

nookerclub36:
สาธุ

kaik:
ตอนนี้ได้สูตรใหม่มาแล้วครับ หากในที่ทำงานรู้สึกมีแต่คนไม่รัก ตั้งแต่ลูกน้องจนถึงหัวหน้า ให้ท่านซื้อตับไก่ย่าง สัก๓ไม้ให้สุนัขข้างถนนกิน ทำอย่างนี้สัก๓-๔วัน ก็จะทุเรา ไมตรีจะบังเกิดขึ้น ลองดูนะครับ

ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์):
ขอบคุณมากมายครับ :-*

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version