นะหน้าทอง

นะหน้าทอง เป็นพิธีกรรมความเชื่อที่คงอยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยหวังผลในทางเมตตามหานิยม เชื่อกันว่าผู้ที่ได้ทำพิธีลงนะหน้าทองแล้ว จะทำให้เป็นคนมีสง่าราศี เมตตามหานิยม เป็นที่รักใคร่เสน่หาแก่ผู้ที่พบเห็นทั่วไป เจรจาติดต่อการค้าหรือเรื่องอื่นใด ก็เป็นที่นับหน้าถือตาไว้วางใจได้โดยง่ายฯ

สิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการทำพิธีนั่นคือ “ทองคำเปลว” ทั้งนี้อาจจะเป็นผลมาจากความเชื่อในวรรณกรรมรามเกียรติ์ จากตัวละครที่ชื่อ “พระลักษณ์” ซึ่งมีลักษณะเป็นชายผู้มีผิวพรรณวรรณะงดงามดุจดั่งทองเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้ที่พบเห็น ดังจะได้ยินสมญานามที่เรียกกันจนติดปากว่า “พระลักษณ์หน้าทอง” เหตุนี้เอง โบราณจารย์ท่านจึงได้นำเอาลักษณะเด่นข้อนี้ มาประยุกต์ใช้กับวิชา “นะหน้าทอง” โดยนำทองคำเปลวมาปิดลงที่หน้าผาก และเจริญมนต์คาถาตามสรรพวิชาของแต่ละสำนัก อันจะทำให้ผู้ที่ทำพิธีมีหน้าตาผุดผ่องสดใส เป็นที่รักใคร่แก่ผู้ที่พบเห็นฯ ตาความเชื่อ

นะหน้าทอง วัดบางพระ
วิชาการลงนะหน้าทองของวัดบางพระ เริ่มปรากฏชื่อเสียงในสมัยของพระเดชพระคุณพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ) ซึ่งท่านได้ร่ำเรียนวิชามาจากหลวงพ่อหิ่ม อินฺทโชโต ผู้เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระ และยังเป็นพระเถราจารย์ซึ่งขึ้นชื่อเลื่องลือในด้านพระเวทย์อาคมเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่ผ่านพิธีกรรมการลงนะหน้าทองไปแล้วเชื่อกันว่าหน้าตาจะผ่องใสดุจทองคำ เป็นผู้ที่มีเมตตาคนนิยมรักใคร่เสน่หาฯ กล่าวกันว่าทองคำเปลวที่ลงไปนั้นจะติดหน้าผากผู้ที่ลงไปจนวันตาย ในอดีตมักจะมีข่าวปรากฏว่าเมื่อเผาร่างไปแล้ว บริเวณกะโหลกหน้าผากก็ยังมีทองคำเปลวติดให้เห็นอยู่ ในปัจจุบันท่านพระครูอนุกูลพิศาลกิจ (หลวงพ่อสำอาง ปภสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดบางพระรูปปัจจุบัน จะเป็นผู้ทำพิธีลงนะหน้าทองแทนหลวงพ่อเปิ่นที่ท่านมรณภาพไปแล้ว โดยสรรพวิชาทั้งหลาย หลวงพ่อเปิ่นท่านก็ได้ประสิทธิ์ประสาทมอบไว้ให้กับหลวงพ่อสำอางไว้โดยหมดสิ้น ความเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อจึงคงสถิตอยู่เหมือนเดิมทุกประการ ไม่ได้แตกต่างกันอย่างใด

ขั้นตอนการทำพิธีลงนะหน้าทอง
ผู้ที่จะทำพิธีลงนะหน้าทอง จะต้องเตรียมดอกไม้ธูปเทียนและทองคำเปลวใส่พาน แล้วน้อมนำไปถวายกับพระอาจารย์ผู้ทำพิธี ในปัจจุบัน บนกุฏิพระอุดมประชานาถ(หลวงพ่อเปิ่น) ได้มีจัดบริการเตรียมไว้ให้ชุดละ ๔๐ บาท

สาริกาลิ้นทอง วัดบางพระ
สำหรับผู้หญิง และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเจรจาค้าขาย นอกจากการลงนะหน้าทองแล้ว หลวงพ่อสำอางค์ท่านจะทำพิธีลงสาลิกาลิ้นทองให้อีกด้วย โดยทั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้การเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆ เป็นไปได้อย่างสะดวกราบรื่น โน้มน้าวจูงใจผู้ที่ฟังให้เห็นคล้อยตามฯ

กำหนดการทำพิธีลงนะหน้าทอง-สาลิกาลิ้นทอง
บนกุฏิพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) ได้เปิดให้ทำพิธีลงนะหน้าทอง-สาลิกาลิ้นทองทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

เพิ่มเติม (๑) รายละเอียดสำหรับผู้ที่นำรถยนต์มาเจิม
บนกุฏิพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) ได้จัดเตรียมสิ่งที่จะต้องใช้ไว้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ประสงค์จะนำรถยนต์มาเจิม ให้ติดต่อบริเวณจุดจำหน่ายพานลงนะหน้าทอง ร่วมบุญชุดเจิมรถชุดละ ๑๐๐ บาท หากต้องการร่วมบุญกับหลวงพ่อท่านต่างหาก ก็สามารถนำปัจจัยใส่ซองถวายท่านเพิ่มเติมได้ เปิดให้เจิมรถยนต์ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (ไม่รับเจิมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด)

เพิ่มเติม (๒) รายละเอียดสำหรับผู้ที่ต้องการจะนำกระเป๋าสตางค์มาให้หลวงพ่อท่านเขียนให้
หลวงพ่อสำอางค์ท่านจะเขียนกระเป๋าสตางค์ให้เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ (ไม่รับเขียนให้ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด)