การทำและเจรจา

การทำและเจรจา
อันเกิดมาจากจิตใจ
ซื่อตรงและผ่องใส
ไม่แฝงไปด้วยมายา
พระจัดเป็นกุศล
และว่าผลที่ตามมา
ล้วนดีมีคุณค่า
เป็นความสุขไร้ทุกข์ภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕

ชอบทำทุจริต

ชอบทำทุจริต
ไม่เคยคิดทำกุศล
ทอดทิ้งหน้าที่ตน
นี้คือคนผู้ประมาท
พระว่ามีโทษใหญ่
คือทำให้หมดโอกาศ
ชีวิตน่าอนาถ
อยู่ก็คล้ายคนตายแล้ว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕

ผู้คิดแต่จะได้

ผู้คิดแต่จะได้
โดยที่ไร้ความรู้สึก
เพียงสามัญสำนึก
ในจิตใจก็ไม่มี
ท่านว่าสังคมใด
มากไปด้วยคนอย่างนี้
ย่อมยากอย่างเหลือที่
ว่าจะมีความร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕

สามัญสำนึก

สามัญสำนึก
ความรู้สึกถึงชั่วดี
ซึ่งได้บังเกิดมี
ในชีวิตจิตใจคน
ไม่ต้องมีใครสอน
หรืออ้อนสอนบังคับตน
ท่านว่าเป็นกุศล
ที่ทุกคนจำต้องมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕

หยาดเหงื่อที่หลั่งไหล

หยาดเหงื่อที่หลั่งไหล
จากภายในร่างกายตน
เพราะเพียรและอดทน
ทำความดี สู้ชีวิต
พระว่าหยาดเหงื่อนั้น
ทั้งสำคัญและศักดิ์สิทธิ์
กว่าน้ำทุกชนิด
ที่เพียรหามาอาบกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๔ ก.ย. ๒๕๖๕

เมื่อคิดจะทำดี

เมื่อคิดจะทำดี
ทำทันทีอย่ารอช้า
การผัดวันเวลา
มารมักมาเข้าสิงใจ
ท่านว่าความเกียจคร้าน
หนึ่งแห่งมารตัวนำภัย
หากเข้าสิงใจใคร
มักทำให้ตายทั้งเป็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕

รู้มากยิ่งยากนาน

รู้มากยิ่งยากนาน
คนโบราณท่านสอนมา
ว่ารู้กับอัตตา
มักจะอยู่เป็นคู่กัน
ความรู้มากเท่าไร
อัตตาใหญ่มากเท่านั้น
นี้คือเหตุสำคัญ
ว่ารู้มากยิ่งยากนาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕

ความดีที่เพียรทำ

ความดีที่เพียรทำ
นำจิตใจให้คิดดี
เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรี
ดำรงอยู่คู่ฟ้าดิน
สิ่งอื่นทุกชนิด
เมื่อชีวิตเราสูญสิ้น
อย่าได้ไปถวิล
ว่าจะอยู่คู่กับเรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕

ความจริงกับอุบาย

ความจริงกับอุบาย
ปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนไว้
ว่าท่านผู้เป็นใหญ่
ล้วนแต่ใช้คู่กันมา
อุบายใช้มากไป
มักทำให้เกิดปัญหา
ความจริงสร้างศรัทธา
และความรักสามัคคี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕

อำนาจ ความเป็นใหญ่

อำนาจ ความเป็นใหญ่
นำมาใช้ในทางดี
คุณค่าย่อมมากมี
อย่างสุดที่จะประมาณ
อุ้มชูผู้ต้อยต่ำ
กล้าปราบปรามเหล่าคนพาล
คุ้มครองชนชาวบ้าน
นักปราชญ์ท่านสอนว่าดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕