บทความ

เมื่อประสบพบปัญหา

เมื่อประสบพบปัญหา
สุดปัญญาจะแก้ไข
นักปราชญ์ท่านว่าไว้
มักทำใจให้มืดมน
และมักถูกหลอกลวง
จากปวงเหล่าทรชน
โดยมาแสดงตน
ว่าเป็นมิตรคิดหวังดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕

การอยู่กับหมู่คน

การอยู่กับหมู่คน
เกิดภัยแก่ส่วนรวม
พร้อมเข้าร่วมช่วยต่อสู้
ด้วยใจคิดเชิดชู
และชื่นชมอุดมการณ์
ยอมสละประโยชน์ตน
ชื่อว่าคนใจกล้าหาญ
สังคมล้วนต้องการ
แต่น้อยนักจักหาเจอ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕

การอยู่กับหมู่คน

การอยู่กับหมู่คน
จะให้พ้นทุกข์และภัย
ต้องเลือกที่นิสัย
อันเป็นไปทางเดียวกัน
ถ้าไปคนละทาง
ยากจะสร้างความสัมพันธ์
มิตรภาพที่คิดฝัน
ไม่มีวันจะเป็นจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕

ความซื่อกินไม่หมด

ความซื่อกินไม่หมด
ชอบทำทุจริต
และไม่คิดทำความดี
บุคคลทั้งสองนี้
ชื่อว่ามีอกุศล
เรียกว่าความประมาท
เหตุพินาศและอับจน
แม้ยังอยู่เป็นคน
ท่านว่าคล้ายกับตายแล้ว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕

ความซื่อกินไม่หมด

ความซื่อกินไม่หมด
ส่วนความคดกินไม่พอ
คำสอนเชิงคำขอ
ที่โบราณกล่าวขานไว้
การงานผิดศีลธรรม
แม้จะนำสู่เส้นชัย
แต่มักจะนำภัย
เอามาให้เมื่อปลายมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๕

เดินทางถึงที่หมาย

เดินทางถึงที่หมาย
ความเลวร้ายก็ผ่านพ้น
กิเลสเผาใจตน
ให้ร้อนรนก็ดับไป
บุคคลผู้เช่นนี้
ใจย่อมมีความผ่องใส
ไม่กลัวต่อสิ่งใด
ชื่อว่าไร้ความกังวล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๕

พระว่ามัจจุราช

พระว่ามัจจุราช
ผู้ตัดขาดเส้นชีวิต
ของสัตว์ทุกชนิด
ที่กำเนิดก่อเกิดมา
มักจะเข้าทำลาย
คนให้ตายก่อนเวลา
ส่วนมากผู้มุ่งหน้า
คิดแต่หาความสำราญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕

กาย วาจาและใจ

กาย วาจาและใจ
ผู้คุมได้ทั้งสามอย่าง
ชื่อว่าย่อมปิดทาง
แห่งอบายมิให้มี
การทำทุจริต
ด้วยกายจิตและวจี
พระว่าทั้งสามนี้
คือประตูสู่อบาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕

ความเกิดและความดับ

ความเกิดและความดับ
ที่มีกับสรรพสิ่ง
เพียรดูให้รู้จริง
ย่อมเป็นทางสร้างปัญญา
ผู้รู้อย่างแจ้งชัด
สามารถตัดปวงตัณหา
เพราะเขารู้ดีว่า
คนเกิดมาแล้วต้องตาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๕

ละชั่วเพราะกลัวบาป

ละชั่วเพราะกลัวบาป
น่าก้มกราบกว่าผู้ใด
เพราะนั่นเป็นจิตใจ
ของมวลเหล่าชาวสวรรค์
ส่วนมากคนอดใจ
ไม่กล้าทำความชั่วนั้น
เพราะเขากลัวโทษทัณฑ์
ทางอาญามาถึงตัว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕