ฝนตกขี้หมูไหล

ฝนตกขี้หมูไหล
คนจัญไรมารวมกัน
เหตุการณ์ทั้งสองนั้น
เกิดที่ไหนไร้มงคล
โบราณท่านสอนไว้
ควรหลีกไปเสียให้พ้น
อย่าเข้าไปปะปน
คือทางรอดและปลอดภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ธ.ค. ๒๕๖๕

วัน ๆ เฝ้าแต่คิด

วัน ๆ เฝ้าแต่คิด
หาความผิดของผู้คน
แต่งานหน้าที่ตน
ไม่มีจิตคิดจะทำ
จิตใจผู้เช่นนี้
ย่อมเป็นที่สะสมกรรม
อันจะเป็นเหตุนำ
สู่ห้วงเหวความเลวทราม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ธ.ค. ๒๕๖๕

ความสัทธา

ท่านว่าความสัทธา
ทหารหน้าฝ่ายกุศล
สามารถนำใจคน
ให้ข้ามพ้นความเห็นผิด
เชื่อความตรัสรู้
พระจอมครูจอมบัณฑิต
ทำตามคำภาษิต
นำชีวิตให้พ้นภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ธ.ค. ๒๕๖๕

ที่ชื่อว่าคนดี

ที่ชื่อว่าคนดี
ในบางทียากเข้าใจ
เพราะว่าไม่มีใคร
ที่จะไร้คนนิยม
ซื่อสัตย์ สุจริต
มีชีวิตเพื่อสังคม
ผู้นี้ปราชญ์ชื่นชม
ว่าเหมาะสมเป็นคนดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ธ.ค. ๒๕๖๕

พยาธิ คือโรคภัย

พยาธิ คือโรคภัย
พระสอนไว้ธรรมชาติ
มนุษย์ไม่สามารถ
จะกำจัดให้หมดได้
ยิ่งโรคเกิดจากกรรม
ของคนทำบาปกรรมไว้
ยิ่งยากจะแก้ไข
ให้หายไปเพียงใช้ยา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ธ.ค. ๒๕๖๕

มนุษย์ ปราชญ์สอนไว้

มนุษย์ ปราชญ์สอนไว้
ว่าแม้ไม่กรุณา
แต่ว่าความเมตตา
ควรมีไว้ในใจตน
เปรียบเหมือนกับต้นไม้
แม้จะไร้ซึ่งดอกผล
ไฉนต้องอับจน
แม้กิ่งใบให้ร่มเงา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ธ.ค. ๒๕๖๕

จิตใจคิดหวังดี

จิตใจคิดหวังดี
ให้เขามีแต่ความสุข
อย่าได้มีความทุกข์
และผองภัยทั้งใจกาย
นี้เรียกว่าเมตตา
ช่วยนำพาสัตว์ทั้งหลาย
ข้ามพ้นความเลวร้าย
จากจองเวรเข่นฆ่ากัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

บุคคลผู้มักโกรธ

บุคคลผู้มักโกรธ
ใจเหี้ยมโหดร้ายมหันต์
ใช้โกรธเข้าสู้กัน
เหมือนน้ำมันไปราดไฟ
พระให้ใช้เมตตา
เข้ารับหน้าเขาเอาไว้
อย่าคิดโกรธตอบไป
เวรและภัยจึงดับลง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕

ลึกลับและซับซ้อน

ลึกลับและซับซ้อน
ทั้งเก็บซ่อนความจริงไว้
คำพูดกับจิตใจ
ทั้งสองไม่ได้ตรงกัน
อย่างนี้นักปราชญ์ว่า
ความมายาสร้างและปั้น
และว่าบุคคลนั้น
มีจิตใจไม่ซื่อตรง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕

คำสัจวาจา

คำสัจวาจา
พระสอนว่าธรรมชั้นหนึ่ง
ที่จะช่วยตราตรึง
สังคมให้เชื่อใจกัน
ผู้กล่าวคำมุสา
ล่วงวาจาชั้นหนึ่งนั้น
บาปกรรมแม้มหันต์
ย่อมทำได้ไม่เกรงกลัว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๕