บทความ

ตัวตัณหา

พระว่าเครื่องจองจำ
แม้ที่ทำด้วยเหล็กกล้า
สามารถพันธนา
เพียงร่างกายในเรือนจำ
แต่ว่าตัวตัณหา
พันธนาได้ลึกล้ำ
ดึงใจให้คิดต่ำ
จนถึงนำสู่อบาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ปราชญ์ว่าบัณฑิตชน

ปราชญ์ว่าบัณฑิตชน
คือบุคคลใช้ปัญญา
ศึกษาปวงปัญหา
ว่าเกิดมาแต่เหตุใด
แม้ทุกข์มากระทบ
ยังสงบนิ่งอยู่ได้
ไม่ทุกข์ระทมใจ
คิดแก้ไขไปโดยธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๔

ร้ายมาร้ายตอบไป

ร้ายมาร้ายตอบไป
ไม่อภัยไม่งดเว้น
นี้เรียกว่าจองเวร
เป็นบาปกรรมนำทุกข์ภัย
ทุกข์ภัยในโลกนี้
ย่อมไม่มีวันดับได้
ถ้าคนยังมีใจ
ที่เต็มไปด้วยจองเวร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

มนุษย์ต่างมีใจ

มนุษย์ต่างมีใจ
ไว้นึกคิดและสั่งการ
การพูดและทำงาน
มีใจนั้นคอยบัญชา
พระว่าถ้าใจดี
มีคุณธรรมคอยนำหน้า
ทำ-พูดสิ่งใดมา
ล้วนเกิดสุขไร้ทุกข์ภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔

เกียรติยศ

เกียรติยศที่สังคม
เขาชื่นชมและให้มา
ท่านว่าย่อมมีค่า
สูงยิ่งกว่ายศอื่นใด
ปัญญา สุจริต
อีกความคิดในจิตใจ
การุณคนทั่วไป
คือเหตุให้ได้เกียรติมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๔

คนผู้อัตถัญญู

คนผู้อัตถัญญู
คือผู้รู้ความมุ่งหมาย
การทำอันหลากหลาย
ว่าประสงค์ตรงสิ่งใด
อีกอย่างคือรู้ผล
สิ่งที่ตนกำลังได้
ว่าเกิดจากเหตุใด
แล้วแก้ไขให้ดีงาม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ต.ค. ๒๕๖๔

ตัณหามาสิงใจ

ตัณหามาสิงใจ
ได้เท่าไรไม่รู้พอ
ได้แล้วอยากได้ต่อ
คือเหตุก่อปวงปัญหา
ตนเองก็ไร้สุข
อาจนำทุกข์และภัยมา
ให้แก่ชาวประชา
ดับตัณหาท่านว่าดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ต.ค. ๒๕๖๔

อ่อนน้อมและถ่อมตน

อ่อนน้อมและถ่อมตน
เป็นมงคลแก่ชีวิต
ต้องทำกับบัณทิต
จึงสัมฤทธิ์ผลเช่นนั้น
หากทำกับพาลชน
ย่อมเกิดผลที่กลับกัน
คือเท่ากับไปปั้น
ปีศาจร้ายให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

สละแม้ชีวา

สละแม้ชีวา
เพื่อรักษายุติธรรม
นี้คือผู้เลิศล้ำ
ปราชญ์เก่าก่อนท่านสอนมา
ร่างกายของตายได้
หลังสิ้นใจก็ไร้ค่า
คุณธรรมยั่งยืนกว่า
ดำรงอยู่คู่ฟ้าดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ต.ค. ๒๕๖๔

เรื่องที่เราสัทธา

เรื่องที่เราสัทธา
อย่ายึดว่าต้องเป็นจริง
ดังนั้น สำคัญยิ่ง
อย่าปัดทิ้งคำติชม
คำติรับฟังไว้
อาจช่วยให้ไม่ขื่นขม
ส่วนคำที่เขาชม
มักทำใจให้เหลิงลอย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ต.ค. ๒๕๖๔