คำพูด

คำพูดแม้ได้ใจ
แต่ว่าไร้ซึ่งประโยชน์
ก็จัดว่ามีโทษ
อย่าชอบใจใช้พูดจา
ท่านเรียกคำเพ้อเจ้อ
เหมือนละเมอเพ้อพูดมา
ผู้พูดก็ไร้ค่า
เสียเวลาแก่ผู้ฟัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.ค. ๒๕๖๕

ทำใจให้แน่นหนัก

ทำใจให้แน่นหนัก
โดยยึดหลักเหตุและผล
รู้อ่อนรู้ผ่อนปรน
ไม่ถือจัดตัวอัตตา
ผู้ที่นำมาใช้
ด้วยจิตใจที่สัทธา
สามารถดับปัญหา
อันจะพาให้หนักใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.ค. ๒๕๖๕

ปัญหาของชีวิต

ปัญหาของชีวิต
ใช่หมดสิทธิ์จะแก้ไข
คำพระท่านสอนไว้
ว่าต้องใช้อริยสัจ
เชื่อแต่สิ่งที่มี
รู้วิธีปฏิบัติ
ทำตามอย่างเคร่งครัด
คืออริยสัจที่แท้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ก.ค. ๒๕๖๕

สุดยอดแห่งปัญญา

สุดยอดแห่งปัญญา
คือดวงตาที่เห็นธรรม
พระจัดว่าเลิศล้ำ
เพราะนำใจไปถูกทิศ
รู้ซึ้งถึงความจริง
สละทิ้งความเห็นผิด
เปลี่ยนแปลงความนึกคิด
นี้คือจิตที่เห็นธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.ค. ๒๕๖๕

จิตใจของคนชั่ว

จิตใจของคนชั่ว
ไม่เกรงกลัวเรื่องบาปกรรม
เป็นเหตุให้กล้าทำ
ความชั่วร้ายได้ง่ายดาย
จิตใจของคนดี
มีหิริคือความอาย
เกลียดกลัวความชั่วร้าย
ทำดีง่ายเพราะใจดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ก.ค. ๒๕๖๕

สิ่งที่ไม่มีจริง

หนามยอกใช้หนามบ่ง

สิ่งที่ไม่มีจริง
ยิ่งหลงไหลไปสัทธา
เพียรทำและเพียรหา
ก็ยิ่งพาให้งมงาย
เสียทรัพย์เสียเวลา
และปัญญาก็หดหาย
ไม่ต่างจากคนตาย
หมดโอกาศพัฒนา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

มนุษย์

มนุษย์ต่างมีจิต
ความนึกคิดเป็นของตน
กุศลอกุศล
ตามอารมณ์สั่งสมมา
อยู่กันเป็นสังคม
ท่านนิยมกติกา
ไม่ทำตามตัณหา
อันเกิดมาจากอารมณ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

ความสัทธา

ท่านว่าความสัทธา
เกิดขึ้นมาในใจใคร
ย่อมสร้างความมั่นใจ
และทำให้ใจหาญกล้า
ส่วนเหล่าชาววิญญู
ท่านใช้คู่กับปัญญา
จึงเกิดพัฒนา
พาก้าวข้ามความงมงาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

ปัญญาความสามารถ

ปัญญาความสามารถ
ใครเก่งกาจขนาดไหน
โบราณท่านว่าไว้
พิสูจน์ได้ที่การทำ
ทำได้ดังวาจา
จึงนับว่าผู้เลิศล้ำ
ลำพังแต่ถ้อยคำ
ไม่นับว่าสามารถจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

ชีวิตอยู่เพื่อตน

ชีวิตอยู่เพื่อตน
เมื่อยามพ้นจากโลกไป
จะเหลือสิ่งใดไว้
เป็นพยานการเกิดมา
ทำดีเพื่อสังคม
ปราชญ์นิยมว่ามีค่า
ถึงกายจะลับลา
ดียังอยู่คู่สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๕