ที่สุดแห่งของรัก

ที่สุดแห่งของรัก
คือต้องจากกันแน่นอน
เราจากเขาไปก่อน
หรือว่าเขาจากเราไป
ความจริงเป็นเช่นนี้
อย่าได้มีความหวั่นไหว
ศึกษาให้เขาใจ
กฏแห่งกรรม ธรรมดา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖

ความรู้และความดี

ความรู้และความดี
ทั้งสองมีคุณยิ่งใหญ่
ทุกคนต้องหาไว้
และต้องใช้ควบคู่กัน
คนชั่วมีปัญญา
สร้างปัญหาได้อนันต์
คนดีคิดสร้างสรรค์
แต่โง่เขลาก็เปล่าตาย

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖

ความจนพระสอนว่า

ความจนพระสอนว่า
เหตุนำพาทุกข์มาให้
ปัญญาเคยผ่องใส
ก็ทำให้เกิดอับเฉา
ความจริงแห่งข้อนี้
แม้ไม่มีใครสอนเรา
ล้วงเงินในกระเป๋า
ก็ซึ้งใจเราได้ดี

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖

ความเพียร และปัญญา

ความเพียร และปัญญา
บุญสร้างมา แต่ปางบรรพ์
สามอย่างมารวมกัน
ประจำอยู่ในผู้ใด
ท่านว่าสรรพสิ่ง
อันมีจริงที่หวังไว้
ซึ่งไม่เกินวิสัย
สำเร็จได้ตามเวลา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖

คำติติงเป็นสิ่งที่สำคัญ

จิตใจปุถุชน
อาจมืดมนบางเวลา
แม้ผู้มีปัญญา
ก็อาจเป็นได้เช่นกัน
ดังนั้นคำติติง
จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
ท่านว่าคำพูดนั้น
มีคุณค่ากว่าเงินทอง

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖

มือเท้าคนชรา

มือเท้าคนชรา
เจ้าของว่าประการใด
ก็มักจะขัดใจ
ไม่ยอมฟังคำสั่งการ
เมื่อรู้ความจริงนี้
อย่าได้มีความเกียจคร้าน
โปรดรีบทำการงาน
ก่อนชราจะมาเยือน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖

บุญ

มิตรมนุษย์รักสักเพียงใหน
ก็ติดตามไปได้แค่ป่าช้า
แต่มิตรบุญที่ใครได้ทำมา
แม้ชาติหน้ายังอยู่คู่เคียงกัน
ทุกชาติและทุกภพไม่หลบหน้า
คอยจัดหาสิ่งดีที่ใฝ่ฝัน
ทรัพย์ ยศ มิตรไมตรี มีครบครัน
แม้สวรรค์ก็หามาได้จริง

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖

มนุษย์นานาจิต

มนุษย์นานาจิต
มีความคิดเป็นของตน
ต่างมีเหตุและผล
ตามเพาะบ่มสั่งสมมา
ผู้หวังทำการใด
ให้ถูกใจคนถ้วนหน้า
ก็เหมือนประหนึ่งว่า
อยากนำฟ้ามาปูดิน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖

ความศรัทธา

ท่านว่าความศรัทธา
เกิดขึ้นมาในใจใคร
ย่อมสร้างความมั่นใจ
และทำให้ใจหาญกล้า
ส่วนเหล่าชาววิญญู
ท่านใช้คู่กับปัญญา
จะเชื่อหรือศรัทธา
แต่สิ่งที่มีอยู่จริง

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖

ความดี

ผลดีที่ปรารถนา
พระสอนว่ามาจากเหตุ
และเหตุที่วิเศษ
คือความดีที่ทำมา
ดังนั้น เมื่อบุคคล
ต้องการผลที่ปรารถนา
ท่านจึงสอนไว้ว่า
ให้อุตส่าห์ทำความดี

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖