เกริ่นนำ…

วัดบางพระ ชื่อเดิมคือ วัดปากคลองบางพระ สังกัดมหานิกายอยู่ในการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่วัด ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา และธรณีสงฆ์ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา

วัดบางพระสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๒๒๐ จัดอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างที่แน่ชัด เพราะคนในยุคนั้นมิได้มีการบันทึกไว้ ที่นำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในปัจจุบันก็คือภาพจิตกรรมฝาผนังภายในอุโบสถหลังเดิมซึ่งกว้างประมาณ ๔ วายาวประมาณ ๘ วา หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาธรรมดาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง อ่านเพิ่มเติม…

เรื่องล่าสุด…