เกริ่นนำ…

เว็บไซต์วัดบางพระ เริ่มจัดทำขึ้นเมื่อกลางปี พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่ง รวบรวมความรู้ ประวัติวัด ประวัติพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ), การสักยันต์, พิธีไหว้ครูบุรพาจารย์, พระเครื่องวัตถุมงคล, บทความธรรมะที่น่าสนใจ และอื่นๆ รวมถึงเป็นแหล่งชุมชนของศิษยานุศิษย์หลวงพ่อเปิ่น ในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ

เรื่องล่าสุด…