คนดีคนฉลาด

คนดีคนฉลาด
คนดีคนฉลาด

คนดีแต่ว่าไม่สามารถ
คนฉลาด ทุจริตเป็นนิสัย
สองคนนี้โบราณ
ท่านสอนไว้
ไม่สมควรเลือกไป
ให้ทำงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ก.พ.๒๕๖๒