วีรชน

ท่านว่าวีรชน
คือบุคคลผู้หาญกล้า
และมากด้วยปัญญา
ช่วยดับภัยให้สังคม
ทรัพย์ ยศ แม้ชีวิต
มิได้คิดจะปรารมภ์
จิตใจนั้นนิยม
ความคิดเห็นที่เป็นธรรม

พระเทพมหาเจติยาจารย์
พ.ค. ๒๕๖๖