วิภวตัณหา

ทุกอย่างมักสร้างง่าย
รักษาไว้นั้นแสนยาก
เพราะใจคนส่วนมาก
ชอบเบื่อง่ายไม่อดทน
วิภวตัณหา
ครั้นได้มาแล้วอยากพ้น
ทำใจให้ดิ้นรน
ถึงมีจิตคิดทำลาย

พระเทพมหาเจติยาจารย์
พ.ค. ๒๕๖๖