แม่น้ำลึกและกว้าง

แม่น้ำลึกและกว้าง
อาจมีทางเต็มฝั่งได้
ด้วยน้ำที่หลั่งไหล
จากใกล้ไกลมารวมกัน
ตัณหา ความอยากได้
ในจิตใจมนุษย์นั้น
ท่านว่าไม่มีวัน
ใช้สิ่งใดถมให้เต็ม

พระเทพมหาเจติยาจารย์
พ.ค. ๒๕๖๖