คำพูดไม่ตรงกับใจ

คำพูดไม่ตรงกับใจ
คำพูดไม่ตรงกับใจ

คำพูดกับจิตใจ
ทั้งสองไม่ได้ตรงกัน
ท่านว่าคนอย่างนั้น
คือคนที่มีมายา
มายา มลทินใจ
ทำคนให้ด้อยคุณค่า
จากเคยน่าบูชา
เป็นไม่น่าไว้วางใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.พ.๒๕๖๒