ร่างกายกับความดี

ร่างกายกับความดี

ร่างกายกับความดี
ทั้งสองนี้ต่างกันไกล
ร่างกายแตกดับได้
แต่ความดีนี้ถาวร
ดังนั้น เหล่าบัณฑิต
จึงไม่คิดไม่เดือดร้อน
แม้ตนต้องมัวยมรณ์
เพื่อกระทำซึ่งกรรมดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.พ.๒๕๖๒