สุดท้ายไปตามกาล

สุดท้ายไปตามกาล
สุดท้ายไปตามกาล

สัตว์โลกพระสอนว่า
จะอยู่ฟ้าหรืออยู่ดิน
ถึงคราวจำต้องสิ้น
ไม่อาจอยู่คู่กัปกัลป์
ชีวิตพอเกิดมา
ก็มุ่งหน้าแปรเปลี่ยนผัน
สุดท้ายทุกสิ่งอัน
แตกสลายไปตามกาล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ก.พ.๒๕๖๒