พูดเท็จเพื่อป้ายสี

พูดเท็จเพื่อป้ายสี
ให้คนดีเขาเสียหาย
โดยมีความมุ่งหมาย
จะทำลายคุณความดี
ท่านว่าบุคคลใด
ที่ชอบใช้วิธีนี้
ทั้งเกียรติและศักดิ์ศรี
แม้เคยมีก็หมดไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ธ.ค. ๒๕๖๔

สติเตือนใจตน

สติเตือนใจตน
ให้ร้อนรนเร่งใฝ่หา
ทั้งทรัพย์และวิชา
และเพียรทำคุณความดี
นี้ความไม่ประมาท
พระจอมปราชญ์ว่าธรรมนี้
เป็นเครื่องนำชีวี
ให้ไกลห่างทางระทม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ธ.ค. ๒๕๖๔

คิดแต่ประโยชน์ตน

คิดแต่ประโยชน์ตน
ไม่มองคนอื่นเขาบ้าง
ยากนักที่จักสร้าง
ทางแห่งรักสามัคคี
จิตใจของมนุษย์
รักที่สุดคือศักดิ์ศรี
ผู้ใดมาย่ำยี
ย่อมถูกจัดว่าศัตรู
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

ทุกคนที่เกิดมา

ทุกคนที่เกิดมา
ธรรมดาล้วนต้องตาย
โดยไร้กำหนดหมาย
เรื่องสถาน กาลเวลา
และวัยของชีวิต
อย่าหลงผิดคิดไปว่า
ต้องถึงวัยชรา
ความตายจึงมาถึงตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ธ.ค. ๒๕๖๔

สังคมของคนไทย

สังคมของคนไทย
รู้เล็ก-ใหญ่ถือกันมา
ผู้ใหญ่มีเมตตา
บริสุทธิ์ยุติธรรม
ผู้น้อยค่อยเจียมจิต
มิให้คิดไปล่วงล้ำ
เชื่อถ้อยและฟังคำ
สร้างความรักสามัคคี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ธ.ค. ๒๕๖๔

ความดีกับร่างกาย

ความดีกับร่างกาย
ปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่า
ความดียั่งยืนกว่า
และมีค่ากว่าร่างกาย
ร่างกายอยู่ไม่นาน
ก็ถึงการแตกสลาย
ความดีนั้นไม่ตาย
ดำรงอยู่คู่ฟ้าดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ธ.ค. ๒๕๖๔

ร่างกายไม่คงทน

รู้ว่าร่างกายตน
ไม่คงทนไร้แก่นสาร
อยู่ได้ไม่ช้านาน
ต้องถึงการแตกดับไป
รู้แล้วเร่งทำดี
ความรู้นี้ปราชญ์สอนไว้
มีค่าอันยิ่งใหญ่
ช่วยเกื้อหนุนคุณธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

กิเลสสงบได้

กิเลสสงบได้
เพราะเข้าใจความเป็นจริง
และที่สำคัญยิ่ง
คือความจริงของร่างกาย
ร่างกายของทุกคน
หนีไม่พ้นแก่ เจ็บ ตาย
ทรัพย์ ยศ หมดความหมาย
เมื่อความตายมาถึงตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ธ.ค. ๒๕๖๔

อนัตตา

ไม่เที่ยง ถูกบีบคั้น
อีกหนึ่งนั้นอนัตตา
ไม่อาจไปบัญชา
ให้เป็นตามความต้องการ
สรรพสิ่งสรรพสัตว์
นักปราชญ์จัดเป็นสังขาร
ไม่มีที่พ้นผ่าน
สามประการนั้นได้เลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

วิมังสา

พระว่าวิมังสา
คือปัญญาคิดไตร่ตรอง
ให้รู้ความถูกต้อง
ของเหตุการณ์-งานที่ทำ
และว่าปัญญานี้
หากใครมีใช้ประจำ
แน่นอนย่อมจะนำ
ทั้งมงคลและผลงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔