บัณฑิตมีปัญญา

บัณฑิตมีปัญญา
ทางค้นคว้าหาเหตุผล
เพื่อที่จะช่วยคน
ให้รอดพ้นจากทุกข์ภัย
สังคมมีบัณฑิต
เหมือนมีมิตรที่ยิ่งใหญ่
พัฒนาก้าวหน้าไป
ทั้งวินัยและปัญญา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ เม.ย.๒๕๖๓