ร่างกายไม่มีโรค

ร่างกายไม่มีโรค
นี้ได้โชคอันยิ่งใหญ่
กิเลสหมดจากใจ
ยิ่งโชคดีทวีคูณ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ เม.ย.๒๕๖๓