สิ่งที่มีประโยชน์ อาจให้โทษก็เป็นได้

สิ่งที่มีประโยชน์
อาจให้โทษก็เป็นได้
เมื่อมีสิ่งเป็นภัย
เข้าแทรกแซงแอบแฝงมา
อาหารเจือยาพิษ
ย่อมออกฤทธิ์ผลาญชีวา
ทำดีมีอัตตา
ท่านก็ว่าเหมือนกัน แล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ เม.ย.๒๕๖๓