เห็นคนประสบภัย

เห็นคนประสบภัย
ควรมีใจคิดเอื้อเฟื้อ
และเข้าไปช่วยเหลือ
ให้ทุกคนพ้นทุกข์ภัย
ท่านว่าเวลานี้
ควรจะมีแต่น้ำใจ
ไม่ควรที่จะไป
หาลาภผลให้ตนเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ เม.ย.๒๕๖๓