ทมะ ความข่มใจ

ทมะ ความข่มใจ
มิปล่อยไปตามอารมณ์
เลือกรับแต่เหมาะสม
อกุศลปัดพ้นไป
ผู้ใช้ธรรมข้อนี้
ชื่อว่ามีเครื่องกรองใจ
มิว่าอยู่ที่ไหน
กิเลสมารไม่รานรอน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ส.ค.๒๕๖๓