ตาบอดคลำช้าง

ตาบอดไปคลำช้าง
ย่อมเห็นต่างกันฉันใด
เพียงสิ่งที่คิดไว้
ย่อมเห็นต่างอย่างนั้นแล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ก.พ.๒๕๖๒