จิตอิทธิบาท

การนำเอาจิตใจ
ไปตั้งไว้ที่การงาน
มิให้คิดฟุ้งซ่าน
หรือย่อท้อต่องานนั้น
นี้จิตอิทธิบาท
มีอำนาจอันสำคัญ
สามารถจะสร้างสรรค์
สิ่งที่ฝันให้เป็นจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๔