รับผิดต่อหน้าที่

รับผิดต่อหน้าที่
คือคนมีอัธยาศัย
เห็นงานนั้นเป็นใหญ่
มากยิ่งกว่าหน้าตาตน
เมื่อได้ทำผิดไป
หรืองานไม่บังเกิดผล
เขาจะไม่ยอมทน
เห็นผู้คนต้องทุกข์ใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔