ผู้เผลอไปทำชั่ว

ผู้เผลอไปทำชั่ว
ครั้นรู้ตัวว่าผิดไป
เลิกละทำชั่วได้
รีบหันหน้ามาทำดี
ท่านว่าบุคคลใด
คิดกลับใจได้อย่างนี้
นักปราชญ์ชาติเมธี
ท่านสรรเสริญจำเริญพร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔